CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :
- Đối với tập thể: Dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất (ưu tiên các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có thí sinh đạt giải): 01 giải nhất, mỗi giải 2.000.000 đồng; 01 giải nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng; 02 giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng
- Đối với cá nhân: 01 giải nhất, mỗi giải 1.200.000 đồng; 02 giải nhì, mỗi giải 1.000.000 đồng; 03 giải ba, mỗi giải 800.000 đồng; 04 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng
TOP THÍ SINH THI CÓ ĐIỂM SỐ CAO NHẤT