Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ Đúng Điểm Thời gian hoàn thành Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc
1 Nguyễn Hoàng Sa Huyện Tiên Phước chuyên viên phòng tư pháp 20 100 01 phút 12 giây 650 miligiay 09-11-2023 09:13:46 09-11-2023 09:14:59
2 Ngô Thị Sương Huyện Núi Thành chuyên viên phòng tư pháp 20 100 01 phút 24 giây 40 miligiay 09-11-2023 08:31:16 09-11-2023 08:32:40
3 Huỳnh Thị Linh Thành phố Tam Kỳ trưởng Ban CTMT KP Phú Phong, phường An Phú 20 100 03 phút 37 giây 320 miligiay 09-11-2023 08:56:31 09-11-2023 09:00:08
4 Dương Thị Quỳnh Thơ Huyện Phú Ninh hòa giải viên thị trấn Phú Thịnh 20 100 02 phút 44 giây 860 miligiay 09-11-2023 08:44:30 09-11-2023 08:47:15
5 Nguyễn Thị Lệ Lài Huyện Phú Ninh trưởng phòng tư pháp 20 100 01 phút 42 giây 490 miligiay 09-11-2023 08:31:26 09-11-2023 08:33:09
6 Mai Huy Huyện Tiên Phước Phó trưởng phòng Tư pháp 20 100 01 phút 40 giây 310 miligiay 09-11-2023 09:08:19 09-11-2023 09:09:59
7 Nguyễn Thị Thu Sang Huyện Thăng Bình phó trưởng phòng tư pháp 20 100 01 phút 32 giây 20 miligiay 09-11-2023 08:59:12 09-11-2023 09:00:44
8 Nguyễn Thị Nhung Huyện Duy Xuyên chuyên viên phòng tư pháp 20 100 01 phút 45 giây 380 miligiay 09-11-2023 08:56:38 09-11-2023 08:58:23
9 Nguyễn Văn Hiệp Huyện Tiên Phước Phó Trưởng phòng Tư pháp 20 100 01 phút 38 giây 80 miligiay 09-11-2023 09:06:31 09-11-2023 09:08:09
10 Đỗ Thị Hồng Thủy Huyện Nông Sơn Hòa giải viên thôn Phước Bình, Xã Sơn Viên 19 95 02 phút 33 giây 530 miligiay 09-11-2023 08:56:23 09-11-2023 08:58:56
11 Võ Đức Minh Huyện Duy Xuyên công chức tư pháp - hộ tịch xã Duy Phước 19 95 01 phút 39 giây 960 miligiay 09-11-2023 08:56:21 09-11-2023 08:58:01
12 Phan Thị Linh Thị xã Điện Bàn Hòa giải viên phường Vĩnh Điện 19 95 04 phút 55 giây 10 miligiay 09-11-2023 08:33:15 09-11-2023 08:38:10
13 Nguyễn Khắc Minh Huyện Bắc Trà My Chủ tịch UBMTTQVN xã Trà Tân 19 95 02 phút 45 giây 60 miligiay 09-11-2023 09:05:45 09-11-2023 09:08:30
14 Võ Văn Xuân Huyện Bắc Trà My Trưởng phòng Tư pháp 19 95 03 phút 04 giây 530 miligiay 09-11-2023 09:12:24 09-11-2023 09:15:28
15 Bùi Thị Trang Huyện Thăng Bình Trưởng phòng Tư pháp 19 95 02 phút 12 giây 650 miligiay 09-11-2023 08:55:30 09-11-2023 08:57:42
16 Huỳnh Ngọc Dũng Huyện Đại Lộc hòa giải viên 19 95 02 phút 47 giây 470 miligiay 09-11-2023 09:20:36 09-11-2023 09:23:24
17 Võ Thị Mai Huyện Duy Xuyên công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Duy Vinh 18 90 01 phút 00 giây 420 miligiay 09-11-2023 09:01:54 09-11-2023 09:02:55
18 Phan Thị Hiệp Thành phố Hội An hòa giải viên kp phong thọ, phường Sơn Phong 18 90 03 phút 55 giây 910 miligiay 09-11-2023 09:19:37 09-11-2023 09:23:33
19 Doãn Thị Sa Thành phố Tam Kỳ hòa giải viên khối phố Phú Long, phường An Phú 18 90 02 phút 34 giây 150 miligiay 09-11-2023 09:05:16 09-11-2023 09:07:50
20 Võ Minh Thi Huyện Phú Ninh hòa giải viên thị trấn Phú Thịnh 18 90 02 phút 36 giây 810 miligiay 09-11-2023 08:30:53 09-11-2023 08:33:30
21 Nguyễn Thành Thiện Huyện Đông Giang chuyên viên phòng tư pháp 17 85 03 phút 29 giây 790 miligiay 09-11-2023 08:44:32 09-11-2023 08:48:02
22 Tưởng Thị Thủy Huyện Đại Lộc công chức TP-HT xã Đại Thạnh 17 85 02 phút 28 giây 190 miligiay 09-11-2023 09:21:03 09-11-2023 09:23:31
23 Nguyễn Thông Thành phố Hội An hòa giải viên kp phong thọ, phường Sơn Phong 17 85 07 phút 04 giây 460 miligiay 09-11-2023 09:22:33 09-11-2023 09:29:37
24 Phạm Thị Anh Tú Huyện Nông Sơn chuyên viên phòng tư pháp 17 85 04 phút 57 giây 730 miligiay 09-11-2023 09:00:19 09-11-2023 09:05:17
25 Nguyễn Thị Thanh Hà Huyện Quế Sơn hòa giải viên xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn 17 85 03 phút 47 giây 270 miligiay 09-11-2023 08:30:47 09-11-2023 08:34:34
26 Đoàn Thị Minh Thành phố Tam Kỳ trưởng Ban CTMT KP An Hà Trung, phường An Phú 17 85 03 phút 16 giây 970 miligiay 09-11-2023 09:16:49 09-11-2023 09:20:06
27 Lê Chí Tài Huyện Bắc Trà My chuyên viên phòng tư pháp 17 85 02 phút 47 giây 530 miligiay 09-11-2023 09:08:40 09-11-2023 09:11:28
28 Phạm Thị Ánh Huyện Núi Thành Công chức TP-HT xã Tam Anh Nam 16 80 02 phút 38 giây 870 miligiay 09-11-2023 08:30:51 09-11-2023 08:33:30
29 Lê Thị Tấn Thị xã Điện Bàn Hòa giải viên xã Điện Quang 16 80 02 phút 50 giây 860 miligiay 09-11-2023 08:31:24 09-11-2023 08:34:15
30 Nguyễn Thị Sương Thành phố Hội An hòa giải viên kp Phong Hòa, phường Sơn Phong 15 75 07 phút 04 giây 740 miligiay 09-11-2023 09:21:19 09-11-2023 09:28:24
31 Nguyễn Thị Như Loan Huyện Đại Lộc công chức TP-HT thị trấn Ái Nghĩa 14 70 06 phút 12 giây 20 miligiay 09-11-2023 09:20:42 09-11-2023 09:26:54
32 Phan Đường Huyện Nông Sơn Trưởng phòng Tư pháp 14 70 05 phút 20 giây 940 miligiay 09-11-2023 08:56:41 09-11-2023 09:02:02
33 Nguyễn Toàn Huyện Thăng Bình hòa giải viên xã Bình Quý 12 60 02 phút 02 giây 70 miligiay 09-11-2023 08:56:13 09-11-2023 08:58:15
34 Đinh Văn Tháo Huyện Đông Giang hòa giải viên thôn Ga Doong, xã Tư 12 60 06 phút 52 giây 870 miligiay 09-11-2023 08:44:34 09-11-2023 08:51:27
35 Nguyễn Ngọc Liêm Thị xã Điện Bàn hòa giải viên Phường Vĩnh Điện 11 55 03 phút 04 giây 610 miligiay 09-11-2023 08:31:41 09-11-2023 08:34:45
36 Nguyễn Thành Trung Huyện Nam Trà My Phó trưởng phòng tư pháp 10 50 05 phút 26 giây 60 miligiay 09-11-2023 08:44:31 09-11-2023 08:49:57
37 Trần Thị Kim Sơn Huyện Hiệp Đức Hòa giải viên thôn An Phú, xã Bình Sơn 10 50 06 phút 31 giây 330 miligiay 09-11-2023 08:41:12 09-11-2023 08:47:43