Cập nhật: 09:07:33 10/05/2023

Bước 1: Truy cập vào hệ thống thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến tại địa chỉ: https://timhieuphapluatquangnam.vn/

Bước 2: Đăng ký tài khoản

- Chọn "Đăng ký" trên góc phải màn hình 

Nhập thông tin để đăng ký tài khoản như: tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, nhóm dư thi, địa chỉ, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email

Chú ý: Tên đăng nhập viết liên không dấu ( ví dụ: vananh, nguyenanh,...), Mật khẩu: đặt dễ nhớ như: 12345

Bước 3: Đăng nhập để tham gia cuộc thi

Bước 4: Làm bài thi: thí sinh phải trả lời tất cả các câu hỏi và câu hỏi phụ dự đoán số người tham gia dự thi. Sau đó chọn "Nộp bài" để nộp bài thi. Hệ thống tự động hiển hị số câu trả lời đúng, thời gian làm bài, số người dự đoán,...

Bước 5. Tra cứu kết quả

Bước 6. Đăng xuất khỏi hệ thống