Cập nhật: 15:43:54 03/06/2020

Bộ Luật lao động năm 2019 (xem tại đây)

Luật dân quân tự vệ năm 2019 (Xem tại đây)

Nghị định 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. (Xem tại đây)

Luật An Ninh Mạng 2018 (Xem tại đây)

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức 2019 (Xem tại đây)

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 (Xem tại đây)

Nghị định 15/2020/NĐ-CP  ngày 03/2/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Xem tại đây)

Nghị định 100/2019/NĐ-CP  ngày 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (Xem tại đây)