Cập nhật: 15:02:18 11/05/2021

Download Tải file thể lệ đính kèm

 

THỂ LỆ

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”

 

            Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 02/3/2020 của Sở Tư pháp về việc Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”, Quyết định số 28/QĐ-STP ngày 04/3/2021 của Sở Tư pháp về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban ra đề cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:

          I. Đối tượng, nội dung và hình thức thi:

          1. Đối tượng:

          a) Đối tượng tham gia cuộc thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

          b) Đối tượng không được tham gia cuộc thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, công chức phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

          2. Nội dung:

          2.1. Đợt 1: Kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như:

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015;

- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;

- Các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan khác có thẩm quyền.

2.2. Đợt 2: Kiến thức cơ bản của các văn bản pháp luật mới có hiệu lực năm 2021 và các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp tới người dân như:

- Luật Thanh niên;

- Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án;

- Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

- Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi năm 2020;

- Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018;

          3. Hình thức thi:

a) Cách thức dự thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ timhieuphapluatquangnam.vn, hoặc truy cập vào banner “ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” của Cổng thông tin điện tử của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại địa chỉ: http://sotuphapqnam.gov.vn.

Để được dự thi, thí sinh phải hoàn thành việc cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin liên quan theo hướng dẫn. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi khi không có bất kỳ thông tin nào hoặc người đăng ký thông tin sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi không thuộc nhóm đối tượng tham gia cuộc thi.

-  Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản tham gia cuộc thi.

b) Cách thi, cách tính điểm mỗi đợt thi:

- Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ, thời gian trả lời là 20 phút.

- Người dự thi phải trả lời 20 câu hỏi chính với hình thức trắc nghiệm và tại câu hỏi phụ người dự thi phải dự đoán số người tham gia dự thi. Sau đó bấm "Nộp bài". Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi

- Các thí sinh được dự thi tối đa 01 lần. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên hệ thống. Sau khi hoàn thành, người dự thi sẽ biết ngay kết quả, thời gian thực hiện bài dự thi và dự đoán số người tại mục "Tra cứu kết quả".

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất trong thời gian ngắn nhất. Trường hợp có từ 02 người trở lên trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất, có thời gian trả lời trùng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào câu hỏi phụ của người dự thi, người dự thi có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất thì sẽ đạt giải. Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có thời gian trả lời trùng nhau, có trùng dự đoán số người tham gia cuộc thi thì Ban tổ chức sẽ là người quyết định thí sinh đạt giải.

II. Thời gian tổ chức cuộc thi:

1. Thời gian thi:

Cuộc thi được tổ chức 02 đợt:

- Đợt 1: Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 15/4/2021

- Đợt 2: Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/6/2021

2. Thời gian tổng kết: Dự kiến vào tháng 7/2021

III. Cơ cấu giải thưởng: Cơ cấu giải thưởng cho mỗi đợt thi như sau:

1. Đối với tập thể: Dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất (ưu tiên các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có thí sinh đạt giải)

- 01 giải nhất, mỗi giải 3.000.000 đồng

- 01 giải nhì, mỗi giải 2.000.000 đồng

- 02 giải ba, mỗi giải 1.500.000 đồng

2. Đối với cá nhân:

- 01 giải nhất, mỗi giải 2.000.000 đồng

- 02 giải nhì, mỗi giải 1.500.000 đồng

- 03 giải ba, mỗi giải 1.000.000 đồng

- 04 giải khuyến khích, mỗi giải 500.000 đồng

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” của Ban Tổ chức cuộc thi, đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động cho các đối tượng tham gia dự thi đạt kết quả./.