Cập nhật: 07:52:11 11/05/2021

Bước 1: Truy cập phần mềm thi pháp luật trực tuyến tại địa chỉ: http://timhieuphapluatquangnam.vn/

Bước 2: Nếu chưa có tài khoản để đăng nhập, chọn “ĐĂNG KÝ”  

Bước 3: ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, bao gồm 02 phần:

1. THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập: Tên đăng nhập từ 5 ký tự trở lên, viết liền không dấu (Ví dụ: nguyenvana, vanminh,…)

Mật khẩu: Mật khẩu có độ dài từ 5 ký tự trở lên viết liền không dấu (Ví dụ: 12345, abc123,…)

Xác nhận lại mật khẩu: Nhập lại mật khẩu đã nhập (Ví dụ: 12345, abc123,…)

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN

- Họ và tên: Phải nhập thông tin đầy đủ (Ví dụ nhập: Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Thu Hiền,…)

- Địa chỉ hoặc đơn vị công tác: Phải nhập thông tin đầy đủ (Ví dụ: Sở Tài chính Quảng Nam, Trường THPT Lê Quý Đôn Tam Kỳ Quảng Nam) 

Ngày tháng năm sinh: Chọn hoặc nhập vào theo đúng định dạng  (Ví dụ: 10/11/2003)

Giới tính: Chọn Nam hoặc Nữ

- Số điện thoại: Nhập Số điện thoại của cá nhân hoặc phụ huynh

- Email: Nhập địa chỉ email nếu có

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin đã khai báo ở Bước 3 (Chú ý thông tin khai báo phải đầy đủ và chính xác). Chọn ĐĂNG KÝ để hoàn thành việc đăng ký

Bước 5: Sau khi đăng ký xong chọn  “ĐĂNG NHẬP” bên trên góc phải mà hình ,nhập thông tin bao gồm: “Tên đăng nhập, mật khẩu” để tham gia cuộc thi.

Bước 6: Hệ thống sẽ hiển thị “ tên đợt thi, số câu hỏi, tổng số điểm, thời gian làm bài, ngày thi”. Chọn “Bắt đầu thi” để bắt đầu làm bài thi.

Thí sinh trả lời câu hỏi theo thời gian đã quy định.

Sau khi làm bài xong, thí sinh chọn “Nộp bài” để hoàn thành bài thi của mình, đồng thời xem kết quả làm bài của mình (Số câu trả lời đúng, Tổng số điểm, Thời gian làm bài thi)

Chọn “LÀM BÀI THI” bên trên góc phải màn hình để làm lại bài thi (Chú ý: Mỗi thi sính được dự thi tối đa 02 lần/đợt thi)

Thí sinh có thể tra cứu kết quả làm bài của mình bằng cách chọn “TRA CỨU KẾT QUẢ

Bước 7. Xem thông tin, và chỉnh sửa lại thông tin của thí sinh

Trong quá trình đăng ký thông tin tham gia cuộc thi, thi sinh có sai sót hoặc thiếu các thông tin thì có thể sửa lại bằng cách sau:

Chọn vào biểu tượng “XIN CHÀO:…..” bên góc phải màn hình để xem thông tin đăng ký của mình

Chọn “Chỉnh sửa thông tin” để sửa lại cho đúng

Chọn “Đổi mật khẩu” để thay đổi lại mật khẩu mới

Bước 8: Sau khi thi xong, thí sinh chọn “ĐĂNG XUẤT” bên góc phải màn hình để thoát khỏi hệ thống

Bước 9: Trường hợp thí sinh quên mật khẩu chọn “ĐĂNG NHẬP” bên góc phải màn hình xong chọn "QUÊN  MẬT KHẨU" sau đó nhập đúng địa chỉ email đã đăng ký để xác nhận lại mật khẩu mới